Press enter to see results or esc to cancel.

kiswahili cha tukuzwa kweli?

Nimekua nikiwaza kwamba hii lugha yetu pengine imedidimia kiasi kwamba hakuna atakae ijibu blogi hii. Aghalabu ni kwamba kiswahili sanifu hakizungumzwi tena humu nchini na hata nadra zaidi huko ulaya. Nivipi hivi sisi wana-nyayo tumekipuuza kiswahili kama ambae hatukukisoma? Katika kazi yangu nimeona biashara kadhaa ambazo nina maono kwamba ni biashara za kesho. Kunazo zile …

Continue reading

I am a writer first and foremost. I am passionate about social entrepreneurship, which I define by finding ways to innovate the world’s processes to make life better for people – whether in business or in the non-profit sector. I am professionally involved at the Open Institute, Thellesi Co and various agricultural ventures.