kiswahili cha tukuzwa kweli?

Nimekua nikiwaza kwamba hii lugha yetu pengine imedidimia kiasi kwamba hakuna atakae ijibu blogi hii. Aghalabu ni kwamba kiswahili sanifu hakizungumzwi tena humu nchini na hata nadra zaidi huko ulaya. Nivipi hivi sisi wana-nyayo tumekipuuza kiswahili kama ambae hatukukisoma? Katika kazi yangu nimeona biashara kadhaa ambazo nina maono kwamba ni biashara za kesho. Kunazo zile …

Continue reading

Amenipa juju! Do you know Auntie Dote?

Amenipa Juju! Ah, who would have thought that I would have to face these issues, today? After all these years of being decidedly single and unwilling to mingle that way. All these years of being the the third leg, who would have thought that the predominant thought in my my mind would so often be …

Continue reading

7 Principles of an Eagle

Author Dr. Myles Monroe¬† Eagles fly alone at a high altitude and not with sparrows or mix with other smaller birds. Birds of a feather flock together. No other bird goes to the height of the eagle. Eagles fly with eagles. Never in a flock.¬† Even when Moses (Old Testament Bible) went to commune with …

Continue reading